TJÄNSTER

Webbdesign, UI-design och grafisk design

Planering - webbdesign och grafisk design

Design av användar­vänliga webb­platser, app­lika­tioner och original till tryck­saker som till exempel reklam­blad, foldrar, annonser och broschyrer. Jag arbetar i program som Figma, XD, Illustrator, Photoshop och InDesign. Mitt kontakt­nät består av ett flertal tryckerier för offset-, digital- och kuvert­tryck.

Webbutveckling

Imac och tangentbord - Webbutveckling

Utveck­ling av respon­siva och till­gängliga webb­platser, det vill säga webb­sidor som anpassar sig efter olika skärm­storlekar och enligt WCAG (Web Content Accessibility Guide­lines). Din webb­plats byggs med unik design och efter dina behov och specifika önske­mål. Jag använder bland annat verktyg som Visual Studio Code, Git och WordPress.

WordPress är det mest använda publice­rings­verktyget idag. För­delen med att använda ett CMS (Content Management System) som WordPress, är att du själv enkelt kan upp­datera webb­sidornas inne­håll, utan att du behöver kunskap i program­me­ring, men själv­klart erbjuder jag även fortsatt under­håll och upp­dateringar av webb­platserna jag bygger, om så önskas. Givetvis utförs även sök­motor­optimering (SEO), som gör att din webbplats syns högre upp i sök­resultaten.

Behöver du hjälp med registrering av domän­namn, e-post eller webb­hotell kan jag även stå till tjänst med det, då jag är åter­för­säljare av Beebyte och Inleeds webb­hotell, som båda har sina servrar i Sverige.

Sociala medier

Mobiltelefon - Sociala medier

Vill du marknads­föra dig i sociala medier såsom Facebook, Instagram eller LinkedIn? Jag kan hjälpa dig med din digitala marknads­föring genom att till exempel skapa innehåll och sköta det löpande under­hållet på dina sociala media-sidor.

Fotografering

Kamera på stativ - Fotografering

Behöver du bilder till din hem­sida eller tryck­sak? Jag hjälper dig gärna med foto­grafering. Jag fotograferar allt från porträtt till produkter. Givetvis kan jag även hjälpa till med retusch och bild­behand­ling av foto­grafierna och anpassa dem för tryck eller webb.

Till toppen

Copyright © | 3C Design | All rights reserved.