TJÄNSTER

Grafisk design

Planering - UX/UI

Design av användar­vänliga och till­gäng­liga webb­platser och applika­tioner. Jag använder program som Figma och Adobe XD.

Design och original till tryck­saker som till exem­pel visit­kort, kuvert, reklam­blad, annonser, foldrar och broschyrer. Jag arbetar med program som Adobe Acrobat, Illustrator, Photoshop och InDesign.

Andra tjänster som jag kan erbjuda är till exempel korrektur­läsning av texter och mitt kontakt­nät består av ett flertal tryckerier för offset-, digital- och kuvert­tryck.

Sociala medier

iPhone och laptop

Vill du synas och marknads­föra dig i sociala medier såsom Facebook, Instagram eller LinkedIn? Jag kan hjälpa dig med din digitala marknads­föring genom att till exempel skapa och sköta det löpande under­hållet på sociala media-sidor.

Webbdesign och webbutveckling

Imac och tangentbord

Design och utveck­ling av respon­siva webb­platser, det vill säga webb­sidor som an­passar sig efter olika skärm­storlekar såsom dator, surf­platta och mobil. Jag använder verktyg som WordPress och Visual Studio Code. Jag erbjuder givetvis fortsatt under­håll av webb­sidorna jag bygger, om så önskas, samt sök­motor­optimering (SEO) som gör att din webb­plats syns högre upp i sök­resultaten.

Behöver du webb­hotell eller domän­namn och e-postadresser kan jag även stå till tjänst med det, då jag är åter­för­säljare av Beebytes webb­hotell, som har sina servrar i Sverige.

Fotografering

Kamera på stativ

Behöver du bilder till din hem­sida eller tryck­sak? Jag hjälper dig gärna med foto­grafering. Givetvis kan jag även hjälpa till med retusch och bild­behand­ling av foto­grafierna och anpassa dem för tryck eller webb.

Till toppen

© 3C Design