OM MIG

3C Design startades år 2011. Tidigare drev jag Vendelsö Tryckeri AB, där jag arbetade med grafisk design, digital­tryck och efter­behand­ling av tryck­saker. Jag har över 20 års erfarenhet från den grafiska branschen.

Jag har arbetat med webb­design sedan år 2005 och fortsätter att förkovra mig inom webb­design och webb­utveckling genom olika hög­skole­kurser, där jag bland annat har studerat tekniker och programme­rings­språk såsom HTML5, CSS 3, Git/GitHub (versions­hantering), SEO (sök­motor­opti­me­ring), PHP, Python och JavaScript.

För närvarande vidare­utbildar jag mig inom frontend-utveckling vid Broby­grafiska. Jag studerar bland annat HTML, CSS/SCSS, JavaScript, React, PHP och WordPress. Även UX/UI-design, SEO och analys ingår i utbild­ningen. Nätverka gärna med mig på LinkedIn, där du även finner ett utför­ligare CV.

Vid sidan av mina studier tar jag mig an upp­drag inom bland annat webb­design och webb­utveck­ling. Läs mer om vad jag kan erbjuda under tjänster. Jag har F-skatt och finns i Stockholm men åtar mig även upp­drag på distans.

Till toppen

© 3C Design